Sinds 2003 zet  Pamir zich voor de positieverbetering van Afghaanse Vluchteling in Nederland. Pamir is er voor alle Afghanen ongeacht religieuze of etnische achtergrond.

In het kader van de bevordering van het integratie en participatieproces, realiseert en stimuleert Pamir landelijk projecten en activiteiten op het terrein van informatie voorziening  aan haar achterban,


Verboroen Liefde Hoofddorp 2020
Op vrijdag 14 februari jl. organiseerde Stichting Pamir in samenwerking met  vluchtelingenorganisaties) op de dag van de liefde (Valentijsdag) een bijeenkomst over verborgen liefde in Hoofddorp.
Op de bijeenkomst waren ruim 80 personen aanwezig met verschillende etnische en culturele achtergronden. 
Centraal in de bijeenkomst stond het thema verborgen liefde. In veel vluchtelingen en migranten gemeenschappen kunnen net als bij vele anderen menen verliefd worden op elkaar. Echter in deze gemeenschappen is het de vrouw verboden om haar liefde kenbaar te maken of er met anderen over te praten. Doet zij dit wel dan kan dat consequenties voor haar hebben en sommige gevallen worden bestempeld als een slechte vrouw. Mannen echter wel hun liefde kenbaar maken.
De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van Stichting Pamir de heer Rahim die alle bezoekers welkom heette en verheugd was dat zoveel mensen waren gekomen en dat vooral veel vrouwen aanwezig waren. Hij nodigde de aanwezigen uit om met elkaar in gesprek te gaan over dit niet gemakkelijke onderwerp en vroeg mensen ook goed naar elkaar te luisteren. De bijeenkomst begon met een aantal spreker die hun ervaringen deelde en er werden een aantal gedichten voorgedragen. De laatste spreker was een docent Nederlands die een verhaal hield over liefde en huwelijk door de jaren heen en water bij de liefde en huwelijk allemaal komt kijken. Hierna was er een heerlijke multiculturele maaltijd waarin aan gemengde tafels verder over het thema werd gesproken.
Na de maaltijd vond er een levendige discussie plaats onder voorzitterschap van de heer Rahim tussen mannen en vrouwen over liefde en huwelijk, de ongelijkheid in de verborgen liefde waarin mannen meer kansen kregen zich te uiten en wat vrouwen en mannen van elkaar verwachten in het huwelijk. Vrouwen gaven onder meer aan dat zij geen bediende zijn en meer gerespecteerd willen worden. Het was een uitermate levendige discussie waarin met name de vrouwen zich heel duidelijk lieten horen zonder dat dit tot een escalatie leidde.
Na afloop van de discussie was er nog ruimte om verder met elkaar te verder te praten, netwerken. Dit allemaal onder het genot van een drankje en heerlijke muziek waarop volop gedanst werd.

Een Afghanistandag niet door maar alleen voor Afghanen?

 

Nasir Rahim

In Nederland wonen ruim 40.000 Afghanen en er zijn zo om en nabij honderd Afghaanse organisaties die op allerlei terreinen actief zijn. Een fors aantal. Het is dan ook opmerkelijk te moeten constateren dat geen van deze organisaties er ooit toe gekomen is om een Afghanistandag te organiseren. Dat wordt gedaan door organisaties die heel ver staan van de gemiddelde Afghaan. Misschien zal een buitenstaander zich niet druk maken over de vraag wie zo’n dag organiseert, toch is er wel degelijk een verschil. lees verder


Discussiecafe De Nieuwe Amsterdammers

Zaterdag 11 april  van 18.00 uur tot 21.30 uur

De gemeente Nijmegen wil dat ouders niet helemaal meer vrij zijn in de schoolkeuze voor hun kind. Als zij hun kind bij een centraal aanmeldpunt opgeven,

 lees verder

Afghanistan voor ondernemmers

Zaterdag 26 september, 18:00 -19:30 in Amsterdam

VAAO organiseert samen met IntEnt informatiebijeenkomst om u op de hoogte te stellen van de kansen en mogelijkheden om in Afghanistan te ondernemen. Heeft u altijd gewild om in Afghanistan uw eigen bedrijf te starten maar u twijfelt? lees verder