Neda-ye Pamir

 

Een nieuw blad van een nog jonge organisatie, dat is Neda-ye Pamir. Letterlijk vertaalt wil dat zeggen: het geluid van Pamir. Pamir is niet alleen de naam van een Afghaanse stichting voor vluchtelingen, het is ook de naam van de hoogste berg in Afghanistan. Zoals de berg Pamir uitzicht biedt op het landschap ver eromheen, zo wil ook het blad van Pamir de blik van de lezer verruimen.

 

In eerste instantie wil Neda-ye Pamir de Afghaanse gemeenschap in Nederland informeren. Veel Afghanen in Nederland zijn er bijvoorbeeld onvoldoende bekend mee welke effecten veranderend Nederlands beleid op hun positie kunnen hebben. Neda-ye Pamir kan er meer uitleg over geven. Ook kan het blad hen erop wijzen hoe Afghanen hun talenten in de Nederlandse samenleving beter kunnen benutten, waardoor zij zich wellicht ook meer verbonden voelen met een samenleving die in veel opzichten zo ongelooflijk anders is dan de Afghaanse.

 

Ten tweede wil Neda-ye Pamir informatie over belangrijke gebeurtenissen in Afghanistan zelf geven en de ontwikkelingen in dat land analyseren. Een van de artikelen in dit eerste nummer zal bijvoorbeeld ingaan op de nieuwe grondwet die er in Afghanistan aan zit te komen. En in een ander artikel wordt onderzocht welke rol er in de Afghaanse samenleving is weggelegd voor intellectuelen.

 

Voor de Nederlandse lezer is er in dit eerste nummer nog niet zo heel veel leesplezier weggelegd. Alleen op pagina … staat een kort verslag in het Nederlands van een reis naar Afghanistan. Een van de doelen was te onderzoeken hoe Afghanen in Nederland een bijdrage, hoe bescheiden ook, kunnen leveren aan de wederopbouw van een kapotgeschoten land. In de volgende nummers van Neda-ye Pamir zullen meer kolommen met Nederlands gevuld worden. Wij hopen u dan ook in nummer 2 als lezer te mogen begroeten!

 

Download
Neda-e Pamir nummer 1
Neda-e pamir nummer 1.pdf
Adobe Acrobat document 339.9 KB
Download
Neda-e Pamir nummer 2
Neda-pamir nummer 2.pdf
Adobe Acrobat document 472.3 KB